KURUMSAL

GENTES ŞİRKETLER GRUBU KATALOĞU

Gentes Şirketler Grubu ve yurtiçi ve yurtdışında yürütülen projeler hakkında detaylı açıklamalar içeren kataloğumuzu indirmek için tıklayınız.

TANITIM VİDEOSU

Gentes Şirketler Grubu tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

Kalite Politikamız

GENTES Kalite Planı; kalite yönetimi sisteminin ihtiyaçlarına göre, ISO 9001 - 2000 Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kalite planının hedeflenen amacı; İşveren ve Müşteri ihtiyaçlarının, ilgili yasa, yönetmelik ve sözleşme çerçevesinde belirlenen kalite planı uyarınca gerçekleştirilmesidir.

Kalite anlayışı, Merkez ofis yönetimi ile başlar, proje, planlama, sözleşme hazırlama, teknik – mali planlama, alt yüklenici ve tedarikçilerin seçimi ve kontrolü, satın alma, lojistik,  İşveren ve müşteri memnuniyetinin takibi ve doküman kayıtlarının yönetimi konularını kapsar. İmalat kalite kontrol faaliyetleri ile; verimliliği ve kaliteyi etkileyebilecek tüm süreçlerin kontrol altına alınmasını, yönetilmesini, ve aralarındaki ilişkileri göstermek amacıyla dökümante edilir.

Organizasyonel yapının kalite planına uygun olarak oluşturulması, kalite bilincinin tüm çalışanlara yayılmasını sağlar. İş ortaklarına sunduğu tüm imalat ve hizmetlerin daima yasal düzenlemelere, GENTES prensiplerine, İş ortaklarının değişen ve gelişen beklentilerine uygun olması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve mevcut kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlar.